Kontakt

Wydawnictwo Regionalne "PIORITA"

Biuro: 63-100 Śrem, ul. Wojska Polskiego 5
www.portalsremski.pl działa 24h

Tel. 608 321 436

poczta@portalsremski.pl
gazeta@piorita.pl
poczta@portalsremski.pl

Dział reklamy: 608 321 436