Regulamin

Regulamin serwisu ogloszenia.portalsremski.pl

1. Serwis www.ogloszenia.portalsremski.pl, to system internetowych ogłoszeń.
2. Celem serwisu jest zgromadzenie, udostępnienie i przedstawienie informacji o oferentach i ich ofertach w postaci ogłoszeń.
3. Ogłoszenia mogą dotyczyć każdej branży która znajduje się w dziale Kategorie.
4. Ogłoszenie w serwisie można zamieszczać bezpośrednio ze strony www.ogloszenia.portalsremski.pl
5. Do zamieszczania ogłoszeń uprawnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.
6. Oferent umieszczając swoją ofertę - ogłoszenie i dane w serwisie oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
7. Czas emisji ogłoszenia wynosi do 30 dni. Po tym terminie ogłoszenie będzie usuwane z serwisu.
8. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek edytorskich do treści ofert publikowanych na stronach www.ogloszenia.portalsremski.pl
9. Ogłoszeniodawca publikujący ofertę w serwisie www.ogloszenia.portalsremski.pl wyraża zgodę na upublicznienie danych kontaktowych podanych w ogłoszeniu mające na celu umożliwienie przeprowadzenia transakcji oraz przetwarzania i wykorzystywania podanych danych przez:

Wydawnictwo Regionalne "Piorita" Jarosław Kociucki
ul. Dezyderego Chłapowskiego 15, 63-100 Śrem
NIP: 7851096854

Jeżeli zauważysz na naszym serwisie ogłoszenie z Twoimi danymi teleadresowymi, którego nie jesteś autorem, skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem 602 122 702 lub e-mailm na adres poczta@portalsremski.pl. Fałszywe ogłoszenie zostanie usunięte.
11. Zabronione jest wprowadzanie do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa.
12. Serwis www.ogloszenia.portalsremski.pl nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez użytkowników serwisu, nie pobiera żadnych opłat, prowizji w przypadku znalezienia kontrahenta. Serwis działa jedynie jako pośrednik kojarzący obie strony transakcji. Serwis nie może zapewnić, że każda z zaangażowanych stron działa w dobrej wierze. Serwis nie jest również w stanie kontrolować wiarygodności osób korzystających z serwisu. Użytkownik dokonuje zatem transakcji na własne ryzyko.
13. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku realizacji transakcji lub niewłaściwego zachowania jednej ze stron transakcji.
14. Prezentowane na stronach serwisu ogłoszenia i ich treści nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 KC.
15. Informacje zawarte w serwisie www.ogloszenia.portalsremski.pl mogą być wykorzystane tylko zgodnie z prawem.
16. Użytkownik akceptuje fakt, iż nie ma prawa rościć jakichkolwiek pretensji wynikłych z wadliwego działania serwisu.
17. Oferty niezgodne z prawem oraz wszystkie informacje potrzebne do zlokalizowania oferenta będą przekazywane właściwym organom ścigania.
18. Prezentowanie, transmisja, ujawnianie i przechowywanie w serwisie www.ogloszenia.portalsremski.pl treści bądź materiałów niezgodnych z prawem polskim lub międzynarodowym jest zabronione. Rozumiemy przez to między innymi materiały i produkty patentowe, chronione prawem autorskim, materiały obsceniczne, obraźliwe, łamiące prawo do prywatności, nawołujące do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, itp., propagujących przemoc, bądź niezgodne z ogólnie przyjętą etykietą. Niedozwolone jest również reklamowanie:
a) produktów lub usług, które nie istnieją lub którymi obrót narusza prawo,
b) towarów i informacji, które w jakikolwiek sposób łamią lub ograniczają prawa osób trzecich i prawa zwierząt.
c) firm i instytucji nie będących partnerami portalu www.gostyn24.pl
d) Powyższe podmioty mogą dodawać swoje dane tylko do katalogu firm.
19. Serwis nie bierze udziału w sporach powstałych między użytkownikami serwisu. Wszelkie nieporozumienia dotyczące treści ogłoszeń i zawartej lub niedoszłej do skutku transakcji rozwiązują między sobą sami użytkownicy. Serwis nie angażuje się również w jakiekolwiek czynności prawne związane z rozwiązywaniem tego rodzaju sporów.
20. Serwis www.ogloszenia.leszno24.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:
a) treść prezentowanych ofert (ogłoszeń) oraz linki do zasobów ujętych w treści tych ofert,
b) zamieszczenie przez użytkowników danych niezgodnych z prawdą lub podanie danych fałszywych,
c) za to, do jakich celów, ani w jaki sposób dane zamieszczone w serwisie zostaną wykorzystane,
d) niewłaściwe funkcjonowanie serwisu na komputerze czytelnika i wynikłe z tego faktu komplikacje.

21. Rezerwujemy prawo do:
a) nie zamieszczania lub usuwania ofert bez podania przyczyny,
b) modyfikowania niniejszego regulaminu.
22. Usunięcie ogłoszenia. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia, które łamie którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii ogłoszenia, które zostanie umieszczone w niewłaściwej kategorii. Serwis zastrzega sobie prawo do niepoinformowania użytkownika o wykonaniu powyższych czynności.
23. Serwis w celu promocji ogłoszeń zastrzega sobie prawo do zamieszczania ogłoszeń w gazetach i innych serwisach ogłoszeniowych.
24. Użytkownik uznaje, że całość praw autorskich, wszystkie znaki towarowe oraz pozostałe prawa własności intelektualnej związane z usługami serwisu należą do serwisu.
25. Serwis zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia lub uruchomienia nowych usług.
26. Jakiekolwiek próby włamania do serwisu, złamania haseł lub kodów oraz korzystanie z nich w sposób niezgodny z regulaminem, skutkują konsekwencjami prawnymi.
27. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników - aktualna wersja regulaminu będzie każdorazowo dostępna na stronach internetowych serwisu.
28. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronach internetowych serwisu.
29. Akceptując niniejszy regulamin ogłoszeniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie podanych danych przez WR PIORITA  oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204).

 Zasady bezpieczeństwa

Pragniemy przypomnieć, iż nasz serwis ma charakter ogłoszeniowy, czyli służy do zamieszczania ogłoszeń. Funkcjonujemy na takich samych zasadach jak serwisy prasowe, a różni nas jedynie to, że działamy w Internecie. Podobnie jak redakcje gazet, nie jesteśmy stroną transakcji zawieranych na podstawie emitowanych u nas ogłoszeń, a także nie mamy żadnego wpływu na ich treść. Za ich prawdziwość odpowiedzialni są wyłącznie ogłoszeniodawcy.
Dokładamy wszelkich starań aby ogłoszenia na naszych stronach nie naruszały regulaminu serwisu, dobrych obyczajów oraz obowiązujących przepisów prawa. Należy jednak pamiętać, że nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za ogłoszenia oraz działania nieuczciwych ogłoszeniodawców. Nasz serwis nigdy nie sprawdza autentyczności ogłoszeń. Nie prowadzimy również weryfikacji danych kontaktowych podawanych przez naszych użytkowników.
Nasz serwis działa jedynie jako pośrednik kojarzący obie strony transakcji.
Problemy występują bardzo rzadko, ale oczywiście się zdarzają. W takim wypadku spróbuj najpierw rozwiązać problem, kontaktując się z ogłoszeniodawcą. Większość internautów to osoby uczciwe i godne zaufania, a przyczyną problemu często jest zwykłe nieporozumienie lub brak komunikacji. Zażądaj informacji kontaktowych ogłoszeniodawcy i zatelefonuj do niego. Jeśli kontakt z ogłoszeniodawcą nie pomoże warto skontaktować się z usługodawcą lub instytucją finansową realizującą płatność i sprawdzić, czy można ją wycofać. W razie potrzeby skontaktuj się z lokalną jednostką policji i złóż wyjaśnienia w sprawie. Zawsze zachowuj kopie korespondencji i innych form komunikacji, ponieważ mogą się one bardzo przydać w rozstrzyganiu sporów.

 

Warunki zamieszczania ogłoszeń w portalu www.ogloszenia.portalsremski.pl.pl
1. Osoby chcące zamieścić ogłoszenie w Module ogłoszeń wybierając SMS muszą wykonać następujące czynności:
- zaznaczenie sposobu płatności poprzez – SMS lub online, czyli wpłaty przez konto

- wybranie kategorii ogłoszeń i długości emisji
- wpisanie tytułu ogłoszenia nie dłuższego niż 40 znaków
- wpisania imienia, nazwiska i kontaktowego numeru telefonu (nie obowiązkowe) oraz adresu e-mailowego w celu kontaktu użytkowników Witryny z ogłoszeniodawcą poprzez formularz kontaktowy (adres mailowy nie będzie widoczny dla użytkowników Witryny)
- wpisanie treści ogłoszenia bez znaczników języka html nie dłuższej niż 750 znaków,
- wybranie i wczytanie max 3 zdjęć (640x480 px)
- zaakceptowanie regulaminu


Po upewnieniu się, że ogłoszenie zostało prawidłowo dodane należy przejść do płatności klikając w komunikat „Zapłać”. Następnie przy płatności SMS wysłać podaną na ekranie wiadomość tekstową na pokazany na ekranie numer.
2. Opublikowane ogłoszenie będzie widoczne w Witrynie dopiero po akceptacji Operatora przez okres wybrany wcześniej przez Ogłoszeniodawcę
3. Jedno ogłoszenie może dotyczyć tylko i wyłącznie jednej oferty. Umieszczanie wielu ofert w jednym ogłoszeniu jest zabronione. Łamanie tego punktu regulaminu spowoduje usunięcie ogłoszenia.
4. Koszt zamieszczenia ogłoszenie przy płatności przez wysłanie wiadomości tekstowej SMS wynoszą 3 zł netto + 23% VAT = 3,69 zł brutto
5. W przypadku wyboru zapłaty przez płatność online, należy postępować dokładnie tak samo, jak w przypadku płatności poprzez SMS, do momentu przeniesienia na platformę Payu, z której należy wybrać bank i postępować zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.
6. Koszt zamieszczenia ogłoszenie przy płatności online wynoszą 2 zł netto + 23% VAT = 2,46 zł . 


Warunki zamieszczania ogłoszeń w portalu www.ogloszenia.portalsremski.pl i gazecie Kurier Śremski jednocześnie.
1. Osoby chcące zamieścić ogłoszenie w Module ogłoszeń wybierając SMS muszą wykonać następujące czynności:
- zaznaczyć, że ogłoszenie ma zostać wyemitowane w gazecie Kurier Śremski
- zaznaczyć sposób płatności poprzez – SMS lub online, czyli wpłaty przez konto
- wybrać kategorię ogłoszenia i długość emisji
- wpisać tytuł ogłoszenia nie dłuższego niż 40 znaków
- wpisać imię, nazwisko i kontaktowy numer telefonu (nie obowiązkowe) oraz adres e-mailowy w celu ewentualnego kontaktu użytkowników Witryny z ogłoszeniodawcą.
- wpisać treść ogłoszenia bez znaczników języka html nie dłuższej niż 750 znaków w pole dotyczące emisji ogłoszenia w portalu www.ogloszenia.portalsremski.pl
- wpisać treść ogłoszenia bez znaczników języka html nie dłuższej niż 150 znaków w pole dotyczące emisji ogłoszenia w gazecie Kurier Śremski
- wybrać i wczytać max 3 zdjęcia (640x480 px) (dotyczy wyłącznie ogłoszeń w internecie)
- zaakceptować regulamin

Po upewnieniu się, że ogłoszenie zostało prawidłowo dodane należy przejść do płatności klikając w komunikat „Zapłać”. Następnie przy płatności SMS wysłać podaną na ekranie wiadomość tekstową na pokazany na ekranie numer.
2. Opublikowane ogłoszenie będzie widoczne w Witrynie dopiero po akceptacji Operatora przez okres wybrany wcześniej przez Ogłoszeniodawcę
3. Jedno ogłoszenie może dotyczyć tylko i wyłącznie jednej oferty. Umieszczanie wielu ofert w jednym ogłoszeniu jest zabronione. Łamanie tego punktu regulaminu spowoduje usunięcie ogłoszenia.
4. Koszt jednorazowego zamieszczenia ogłoszenia zarówno w portalu www.portalsremski.pl jak i gazecie Kurier Śremski przy płatności SMS wynoszą zł netto 9 zł netto + 23% VAT = 11,07 zł brutto
5. W przypadku wyboru zapłaty przez płatność online, należy postępować tak samo, jak w przypadku płatności poprzez SMS, do momentu przeniesienia Ogłoszeniodawcy na platformę Payu, z której należy wybrać bank i postępować zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.
6. Koszt zamieszczenia ogłoszenie w portalu www.portalsremski.pl i gazecie Kurier Sremski przy płatności online wynoszą 7 zł netto + 23% VAT = 8,61 zł brutto